Medezeggenschapsraad

Onze school is meer dan een gebouw. Het is een leefgemeenschap van mensen. Op school worden beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat we geven. Daarbij houden we rekening met de belangen van iedereen die hierbij betrokken is.

De medezeggenschapsraad (MR) praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, wordt ook voorgelegd aan de MR. Daarbij heeft de medezeggenschapsraad een adviesrecht én een instemmingsrecht. Onderwerpen die voorbij kunnen komen zijn de verandering van het schooljaarplan wordt besproken, schoolorganisatie, schoolgids, formatie en begroting.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, zodat de openheid van de school wordt bevorderd. Je bent daarom van harte welkom om ook deel te nemen. Bekijk de kalender voor actuele vergaderdata. Notulen van vergaderingen vind je terug op de boekenplank in Isy.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zeven leden: drie ouders, drie leerkrachten en één adviseur.

Ouders:

  • Eefje Kouters
  • Thijs Beckers
  • Lars Wullenweber

Leerkrachten:

  • Carolien Postuma
  • Lars Geraets
  • Ingrid Marban

Adviseur:

  • Bianca Bezemer

E-mailadres MR:

  • mr.rkbsschinveld@movare.nl
Jaarverslag MR 2021-2022 Download
Activiteitenplan MR 2022-2023 Download

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor scholen of een meerderheid van de scholen.

Ron van Wessel vertegenwoordigt BS Schinveld bij de GMR.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details