Kernwaarden

Twee kernwaarden staan centraal in de visie van onze school: ontwikkeling en welzijn.

Ontwikkeling

Ons onderwijs richt zich op de vorming van het denken. Dit resulteert uiteindelijk, naast het behalen van opbrengsten op het gebied van onder andere lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie, in het vermogen tot zelfstandige oordeelsvorming.

Welzijn

Het belang van kennis van het gevoelsleven wordt steeds beter ingezien. Zelfkennis en kennis van de leefwereld en de belevingswereld van anderen is noodzakelijk in elke succesvolle sociale interactie. Het respecteren van verschillen tussen mensen en hiermee om kunnen gaan, is van doorslaggevend belang in het maatschappelijk functioneren. Het gaat hierbij dus ook om het ontwikkelen van goed gedrag en sociale competenties.

Bij beide kernwaardes zijn het handelen, de ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten daadwerkelijk uit te voeren van groot belang.  

Wil je meer lezen over onze school?

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details