Missie en Visie

Missie

We benutten het leerpotentieel van alle leerlingen

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waar het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. In onze visie op lerenstaat beschreven, dat alle leerlingen alles kunnen leren (Muhammad, 2018). Het is ons doel om vanuit de
cognitieve leertheorie (Ashman, 2018) de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs. De basisvaardigheden, rekenen, taal en burgerschapsvorming staan voorop.
Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. We werken vanuit hoge verwachtingen.

Visie

Visie op leren

Onze leerlingen leren nagenoeg allemaal op dezelfde manier en kunnen alles leren, maar verschillen in voorkennis. Het proces van leren verloopt, doordat kennis en vaardigheden in het lange termijn geheugen terechtkomen, waarbij kennis vooraf gaat aan vaardigheden. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door de cognitieve leerpsychologie. De kennis wordt doelbewust aangeleerd middels het expliciete instructiemodel (EDI) en door veelvuldig en gespreid oefenen. Hierbij blijft de rol van de onderwijsprofessional essentieel. Hij maakt bewuste keuzes om het denken in goede banen te leiden en daarmee succeservaringen bij leerlingen te maximaliseren. Het vakmanschap van de onderwijsprofessional staat centraal. 

Visie op professionaliseren

We zijn een professionele leergemeenschap, een lerende organisatie. In een professionele leergemeenschap komen onderwijsprofessionals bij elkaar om expertise uit te wisselen. Daarnaast zetten zij zich op een onderzoeksmatige wijze in voor verbetering van de docentvaardigheden van de onderwijsprofessional. We werken evidence informed, dit betekent dat we gezamenlijke keuzes maken op basis van kennis van wetenschappelijk onderzoek en we dit vergelijken met onze eigen praktijk. Daarnaast reflecteren we op onszelf en geven we elkaar feedforward tijdens collegiale consultatie. We werken samen aan het verbeteren en het versterken van de onderwijskwaliteit. Hierbij ligt de focus op het leren en het gewenst gedrag van alle leerlingen. 

Visie op organiseren

We organiseren het onderwijs vanuit hoge verwachtingen. De lessen zijn ingericht op: het activeren van voorkennis, overdracht, begeleide inoefening, leerlingen betrekken, veelvuldig en gespreid oefenen en het verbinden van kennis. Dit is het expliciete directe instructie-model. Er wordt kritisch gekeken naar de diversiteit aan leermiddelen en onderwijsprofessionals zetten deze passend in. Niet de media, maar de didactiek maakt het verschil. Aan alle leerlingen wordt een veilige, ordelijke en voorspelbare omgeving geboden. We werken vanuit schoolbrede waarden: respect, plezier en vertrouwen. Een proactieve samenwerking tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s), externe partners en school dragen bij aan het behalen van succes in het leren van leerlingen.  

Visie op veranderen/verankeren

De kwaliteitsverbetering van ons onderwijs vraagt om een voortdurend bewustzijn van hoe we er voor staan en waar we ons onderwijs in kunnen verbeteren en vernieuwen. We houden dit bij in een zogenaamde kwaliteitscyclus en borgen door te werken met ambitie- en kwaliteitskaarten, waarmee we onze ontwikkelplannen en procesafspraken overzichtelijk vastleggen. We maken hierbij gebruik van de ENIGMA- kwaliteitaanpak. Het zorgen voor een kwaliteitsvolle school is een continu proces van samen doelen stellen vanuit een gedeelde visie, het in beeld brengen waar we staan, borgen wat goed is en werken aan wat nog beter kan. Gedegen veranderen met focus op verbeteren gaat hand in hand met een positieve schoolcultuur. Een cultuur waar we met z’n allen open staan voor ontwikkeling en samenwerken. Een cultuur waarbinnen er vertrouwen is in elkaar en men transparant communiceert, waar men elkaar opzoekt in een professionele dialoog.  

Klaar voor jouw volgende stap?

Kom bij ons werken! Bekijk alle vacatures van de verschillende regio’s op www.werkenbijmovare.nl

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details