Basisschool Schinveld voor ontwikkeling en welzijn

Ouderbijdrage

 
 

De regeling met betrekking tot de ouderbijdrage wordt door de overheid aan alle basisscholen opgelegd. Ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De gelden van de ouderbijdrage worden besteed voor extra voorzieningen en activiteiten die niet door de overheid betaald worden, zoals feesten en vieringen onder schooltijd, culturele activiteiten, schoolreizen, excursies, enz. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar, voorleesontbijt, Carnaval, Pasen/voorjaar, Koningsspelen, schoolreis, eindactiviteit.

Deze gelden worden beheerd door de penningmeester van de ouderstichting en zij zal per schooljaar aan alle betrokkenen verantwoording afleggen over de besteding van de middelen. Jaarlijks ontvangen de ouders na aanvang van het schooljaar van de penningmeester van de ouderstichting een specificatie van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten.

Het aantal en de inhoud van de diverse activiteiten zijn afhankelijk van het beschikbare budget. De bijdrage is niet verplicht, maar zonder uw bijdrage kunnen een aantal geplande activiteiten voor de kinderen geen doorgang vinden.

Onze school vraagt ouderbijdrage voor :

  1. Activiteiten  

> € 37,- + € 0,50 administratiekosten per betaling

> € 27,- + € 0,50 administratiekosten per betaling voor leerlingen die in het lopende schooljaar tussen januari en april instromen 

> € 17,- of € 10,- + € 0,50 administratiekosten per betaling voor de kinderen die vanaf april instromen, afhankelijk van de instroomdatum  

Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u een betalingsverzoek via Isy (ons digitale communicatiesysteem).

Er bestaat de mogelijkheid om - afhankelijk van persoonlijke omstandigheden – een aanvraag voor betaling van de ouderbijdrage bij Stichting Leergeld te doen. Kijk hiervoor op www.leergeld.nl

Wilt u over de hier vermelde bijzondere omstandigheden praten of daarover afspraken maken, neem dan tijdig contact op met de directeur van de school.

     b. Groep 8

Voor de leerlingen van groep 8 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 15,- voor de activiteiten door het jaar heen. Daarnaast wordt er voor het schoolverlaterskamp een verplichte bijdrage gevraagd van € 95,-. In totaal dus € 110,- en € 0,50 administratiekosten per betaling.

Betaling voor het schoolverlaterskamp geschiedt ook via een betalingsverzoek via Isy.

 

Informatie

Basisschool Schinveld
Kloosterlaan 7E
6451 EN Schinveld
T: 045 - 525 35 53
E: info.rkbsschinveld@movare.nl

Disclaimer

Basisschool Schinveld is een school van

Movare